δios enδon

…ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ ̓· οὐδ ̓ ἐνοσίχθων νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ ̓ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ ̓ αὐτούς, ἷζε δ ̓ ἄρ ̓ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ ̓ ἐξείρετο βουλήν…